wakacje | urlop | wypoczynek
Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?
Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Podstawową różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która bierze w nim udział. W polowaniu indywidualnym może brać udział jeden polujący, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, lub 6 jeżeli myśliwi chcą polować na zające.

Różnicą jest także procedura z jaką organizuje się polowania. Aby podejść do polowania indywidualnego należy mieć na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. O tego typu zezwolenie każdy polujący musi się ubiegać sam. Polowania zbiorowe dla odmiany są przygotowywane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o ochronę i stosowanie się do przepisów prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe za każdym razem zaczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Takie reguły dotyczą jedynie polowań zbiorowych – nie odbywa się to podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie zasad polowania. Poznawane są wtedy gatunki zwierząt, które mają być odławiane. Przekazywane są ważne komunikaty, które mówią o przejściu do kolejnych rund, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest istotną tradycją łowiecką. Pojawia się tam tak zwane złożenie chwały zwierzynie a także wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niebagatelnie istotnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do paru reguł, jak na przykład ułożenie zwierzyny na prawym boku lub skierowanie głów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżniamy pare rodzajów polowań zbiorowych i sposób postępowania w każdym z nich lekko się od siebie różni. Do polowania na małą zwierzynę taką jak zające oraz lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc polega ono na przepędzaniu zwierząt przez naganiaczy. Ważne jest żeby było ich chociaż dwukrotnie więcej niż myśliwych. Natomiast przy polowaniu na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – za zadanie mają ustalenie miejsca miotu i wypędzenie dzików z ukrycia. Przy takich polowaniach myśliwych jest kilkunastu.

Można się również spotkać z tak zwanym polowaniem szwedzkim lub z ambon – ono odbywa się na wielkich powierzchniach leśnych, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach można zobaczyć kilkudziesięciu myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Zacznijmy od najważniejszego faktu: każdy myśliwy, który jest uczestnikiem w polowaniu bezwzględnie musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można organizować od świtu do zmierzchu i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są oceniane za zaczęte w chwili zebrania się myśliwych i kiedy odprawa się zacznie, a ich zakończenie jest w chwili kiedy myśliwy, który prowadzi polowanie ogłosi jego koniec. Po skończeniu polowania jego prowadzący ma obowiązek stworzyć protokół, który zawiera wszystkie ważne informacje jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego oraz na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Powinna być tam także lista uczestników i pewne uwagi, które dotyczyły polowania.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie dba o stosowanie się do przepisów prawa i to jemu muszą być podlegli myśliwi biorący udział w polowaniu.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe