wakacje | urlop | wypoczynek
Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wygląda tryb nauki?
Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wygląda tryb nauki?

Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wygląda tryb nauki?

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma wiele zalet. Język obcy traktuje się w dwujęzycznej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto w których znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy zdajesz sobie sprawę, że nauka w drugim języku od wczesnego wieku jest korzystne na rozwój malucha. Warto też dodać, że klasy w szkołach dwujęzycznych są na ogół mniej liczne. Dzięki czemu proces nauczania jest bardziej zindywidualizowany i dopasowany  do potrzeb konkretnych uczniów.

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Sprawdzonym sposobem na przygotowanie pociechy do nauki w w szkole dwujęzycznej jest oswojenie go z drugim językiem. Maluchy, mające w wieku od 3 do 5 lat częsty kontakt z obcym językiem, przyswajają go w sposób naturalny. Pamiętaj też, że podstawowa umiejętność języka obcego jest warunkiem przyjęcia do takie szkoły. Z tego powodu powinno się zadbać aby dziecko od małego mówił w języku obcym.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie w szkole podstawowej tego typu to system oparty na nauczaniu poszczególnych przedmiotów w dwóch językach. Efektem tego trybu nauki prowadzi się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie uczęszczający do takiej szkoły. Plusy tego stylu nauki to:

  • ustanawianie postaw zrozumienia odmienności geograficznej oraz tej w kulturze obszaru językowego innego niż ojczysty;
  • nauka książek, kultury i historii krajów, które znajdują się za granicą;
  • szybszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • możliwość zagranicznej nauki.

Jak wygląda w praktyce takie nauczanie?

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które dąży do swobodnego posługiwania się przez uczniów zarówno w mowie jak i w piśmie zarówno językiem ojczystym a także obcym na jednym poziomie. Aczkolwiek takie nauczanie nie jest realizowane podczas trwania lekcji języka polskiego, historii i geografii Materiały dydaktyczne na lekcjach dwujęzycznych są polskie podręczniki, a także materiały w języku obcym. Taka metoda sprawia, że realnie jest zgłębienie wiedzy wraz z umiejętnościami językowymi w szerokim zakresie.

Jak wygląda spojrzenie neurodydaktyki na nauczanie dwujęzyczne?

Badania neurodydaktyczne mówią, iż nauczanie w szkole tego typu zdecydowanie usprawnia działanie mózgu a także przyśpiesza osiągane wyniki przez uczniów, ponadto zapewnia im wszechstronny rozwój. U osób dwujęzycznych istnieje zdecydowanie wyższy poziom myślenia twórczego. Dodatkowo badania wskazują też, że dwujęzyczność często przynosi liczne korzyści poznawcze. Maluchy rozumieją oba języki, bardzo zyskują świadomość językową, oznacza to, że zdają sobie sprawę z tego, że język to kod, który podlega pewnym regułom. Dzięki temu dzieci zdecydowanie sprawniej oraz skuteczniej brać się za naukę nowych języków.

Jaka jest przyszłość akademicka i zawodowa osób po nauczaniu dwujęzycznym?

Nauczanie w obu językach realizuje się w oddziałach dwujęzycznych  w systemie edukacji w Polsce a uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień uzyskuje zwiększoną ilość punktów z z języka obcego w rekrutacji na studia w kraju. Należy również podkreślić, że liczba kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie stale rośnie. Dodatkowo prościej po szkole dwujęzycznej składać papiery na uczelnie, która mieści się za granicą.